සූපශාස්ත්‍ර ශිල්පීය ක්‍රම

සමස්ථානික වට්ටෝරුව

අයිසොමෝල්ට් යනු සීනි ආදේශකයකි (සාමාන්‍යයෙන් සීනි රහිත කැන්ඩි වල දක්නට ලැබේ) සහ ඔබේ කේක් හෝ වෙනත් ආහාරයට ගතහැකි ව්‍යාපෘතිවල ආහාරයට ගත හැකි සැරසිලි ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා එය විශිෂ්ටයි.